• Kynismen innen kostholds- og treningsbransjen kan være direkte farlig

  I mange har vi vært vitne til hvordan kynismen innen kosthold- og treningssenterbransjen, påvirker og skader folk, og nå velger vi å si hva vi mener høyt. Vi tilhører en bransje, med stor konkurranse, og det er ikke bare bare å kaste inn en brannfakkel i tørt gress, ved å sette foten ned, og si at nå er nok nok.

  Bransjen må ta ansvar:

  Vi lever i en verden, hvor media har fått en farlig stor makt, og treningssenterbransjens mulighet til å overleve, er ved hele tiden å redusere og redusere kostnader. Til tross for at det gjelder helsen vår, lar bransjen seg presse av folkets utålmodighet, og krav om kjappe resultater.

  Vi mener bransjen må snu. Helse- og treningsbransjen må ta samfunssansvar. For å få til dette, må vi som bransje stå sammen. Vi må tørre å tenke kvalitet fremfor kvantitet, og vi må tørre å være stolte av det vi driver med. Vi bør sammenligne oss med annen helsepersonell, mht til hvor viktig jobben vår er. Det er tross alt vi som treffer disse menneskene daglig, og vi må erkjenne og ta ansvar, da vi har veldig stor påvirkningsmulighet på folks generelle helse. Folket krever at det stadig skal bli billigere og billigere å trene, og siden konkurransen er stor, “trues” treningssentrene til sette ned prisene. Folk har lett for å sammenligne pris fremfor tilbud, og det er vanskelig for bransjen å få folk til å forstå, at helse ikke kan selges på billigsalg. Lavere medlemsinntekt, gir behovet for lavere driftskostnader, og kvaliteten på sentrene går ned. For at lavpris sentre skal gå rundt, må de  ha uoversiktlig mange medlemmer, og spare inn på kvalifiserte ansatte. Skal du ha hjelp til å trene riktig, må du i så fall betale ekstra.

  Den enes død, den andres brød:

  Når medlemmene får så stor makt, og mulighet til å påvirke hva som er “viktig”, mister bransjen lett fokus. Det er fort gjort at sentre bruker mye energi på å utvikle kostnadseffektive bemanningsløsninger og det hotteste medlemstilbudet, fremfor primæroppgaven, nemlig å hjelpe medlemmer til en bedre helse.  Sentre jobber hver dag for å overleve, og den enes død, er dessverre den andres brød. Det popper opp treningssentre både her og både der, og de fusjonerer og går konkurs, en etter en. Et medlemsskap på et treningssenter, bør oppleves som trygt og langvarig. Du skal vite at den hjelpen du får er riktig, og til det beste for deg, til enhver tid. Du skal vite at du mottar veiledning og oppfølging fra kvalifiserte folk, og rådene skal være individuelle og til ditt beste. I dag er det helt vanlig at kontinuerlig veiledning og oppfølging, kun  er forbeholdt de som har råd til å betale ekstra i dyre dommer.

  Vi trenger tøffere leger:

  Når det gjelder trening og kosthold, bør leger og andre helsepersonell tørre å være tøffere. Det bør stilles større ansvar til individet, for symptomer man kan påvirke selv mht trening og kosthold. Media bør også ta et dykk i seg selv, mht til etikk og moral. Media bør ha selvinnsikt på hvor stor makt og mulighet de har til å påvirke befolkningen. Det bør ikke være slik at annonseplass er for salg, til enhver pris. I disse tider, får vi servert et hav av ulike kjappe løsninger, og det ene slankemiddelet lover bedre og raskere effekt enn det andre. Det er rart at slike produkter og annonser klarer å få større troverdighet blant publikum, enn statens ernæringsråds retningslinjer. Vi må gå bort i fra quick fix løsninger. Vi må få folk til å forstå hvor farlig mange lever, når de eksperimenterer med ulike piller, eller fjerne diverse næringsemner. Bransjen må ta ansvar. Vi har valgt et yrke fordi vi ønsker å hjelpe folk til en bedre helse.

  -HAR VI GLEMT DET??